Green Economy w Polsce zainaugurowane

PDS 20140605 0302Przedstawiciele biznesu, nauki i władz publicznych spotkali się podczas business mixera w Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca br.) pt. „Innowacje w biznesie – transformacja myślenia".

Centrum UNEP/GRID-Warszawa oficjalnie zainaugurowało program partnerstwa z biznesem, w ramach promowania inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) – „Zielona gospodarka". Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Witold Orłowski.

Business mixer był okazją do podsumowana kampanii „Przedsiębiorco - zrób prezent sobie i środowisku!". Ogłoszono wyniki konkursu na firmowy zespół „mistrzów ekokierownicy", wyłoniony w trakcie prowadzonych w ramach kampanii szkoleń z ekologicznej jazdy Smart Driving Experience. Laur zwycięstwa przypadł zespołowi z firmy Sodexo Polska, który uzyskał najniższą średnią spalania drużyny podczas rozgrywek – 4,7 l/100 km.

Współpraca z biznesem, który rozumie wyzwania związane ze zmianami klimatu jest dla nas bardzo ważna. W kampanii EKOPREZENT i innych naszych działaniach, prowadzonych w okresie ponad dwudziestu lat działalności w Polsce, współpracujemy z firmami, które chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Nasze programy otwarte są dla nowych partnerów biznesowych. Edukacja ekologiczna, zarządzanie ochroną środowiska w firmie czy wsparcie w dialogu społecznym – to tylko niektóre z obszarów współpracy z biznesem – dodaje.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia wieloletnich partnerów Centrum UNEP/GRID-Warszawa: firmy Philips Polska oraz Grupy Radiowej Eurozet.

Uczestnicy business mixera wysłuchali przesłania na Światowy Dzień Środowiska Achima Steinera, Dyrektora UNEP, Zastępcy Sekretarza Narodów Zjednoczonych. W panelach dyskusyjnych omawiano interesujące przykłady ekonomicznych uwarunkowań i „rentowności" ekologii, zachęt finansowych i źródeł finansowania „zielonych", innowacyjnych inicjatyw biznesowych i trendów w zarządzaniu nowoczesnymi miastami. Zebrani zbudowali wspólnie maszynę Goldberga z ekopostanowieniami i efekty swojej pracy zespołowej mogli oglądać podczas finału spotkania.

Business mixer uświetnił pokaz samochodów marki Skoda oraz iluminacja przygotowana przez Philips Lighting Polska.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019