Dla firm

Korzyści

foto6CSR: zaangażowanie w Projekt może stać się ważnym elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wdrażanej przez firmę. Wydarzenie ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej własnych pracowników – może stanowić element programu CSR kierowanego do pracowników. 

Public Relations i kształtowanie wizerunku: zaangażowanie w Projekt może uzupełniać i poszerzać całokształt działań prowadzonych przez firmę w zakresie PR

Promocja i reklama: poszczególne elementy Projektu mogą stać się atrakcyjną platformą promocji firmy w gronie jej klientów , kontrahentów i innych interesariuszy.

B2B/Networking: zaplanowane wydarzenia stworzą płaszczyznę do nawiązania relacji pomiędzy firmami zaangażowanymi w projekt, a także pozwolą na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wspierających wdrażanie zielonej gospodarki.

 

co2
Projekt jest inwestycją w „odpowiedzialną klimatycznie", zgodną  z ideą zrównoważonego rozwoju działalność biznesową.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019