Termomodernizacja

Co rozumiemy pod pojęciem dom energooszczędny?

Dom energooszczędny – to dom o zdrowym i komfortowym wnętrzu, a przede wszystkim niskich kosztach eksploatacji i przyjazny dla środowiska.

Czym jest termomodernizacja budynku?

Termomodernizacja – to działanie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym.

Termomodernizacja domu jednorodzinnego najczęściej obejmuje:

 • ocieplenie ścian, dachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, a także podłóg na gruncie;
 • remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych i usprawnienie wentylacji;
 • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej;
 • modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę i zainstalowanie urządzeń zmniejszających jej zużycie;
 • modernizację lub wymianę kotła oraz instalację automatyki sterującej;
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę.

Co znaczy określenie Mostek cieplny?

Mostki cieplne - lub inaczej nazywane mostki termiczne, są to miejsca, przez które ucieka ciepło z domu.


Więcej informacji na www.EkologicznyDom.org

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019