Co z tymi opakowaniami?

Cykl życia opakowań

ekoprezent opakowaniaDroga jaką pokonują opakowania podczas poszczególnych etapów jego „życia", czyli od wyprodukowania opakowań, poprzez wykorzystanie ich na etapach produkcji oraz dystrybucji towarów aż do momentu wyrzucenia ich do śmieci przez użytkownika końcowego, oraz ewentualne przywrócenie ich do obiegu na drodze recyklingu.

Opakowania oprócz tego, że mają zapewnić odpowiednie przechowywanie i transport danego produktu, muszą być również przyjazne dla środowiska. Firmy coraz częściej do ich produkcji wykorzystują m.in. surowce odnawialne, pochodzące z recyklingu czy też materiały biodegradowalne.

Rozwój wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, jaki nastąpił w ostatnich latach, uwidocznił, że negatywy wpływ opakowań należy rozpatrywać w całym cyklu ich życia, a nie tylko w fazie odpadów. Z tego względu dużego znaczenia nabrało projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie opakowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w praktyce handlowej oraz produkcyjnej coraz powszechniej wprowadzane są wyższe standardy niż przewidują obowiązujące obecnie przepisy prawne.

Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza koncernów międzynarodowych, działających na rynkach światowych, wykorzystując znormalizowaną metodę oceny cyklu życia (LCA), przeprowadza badania opakowań pod kątem rozwiązań technicznych i materiałowych, wykazujących najmniejszy wpływ środowiskowy. W ten sposób chcą pokazać, że dla środowiska robią więcej niż konkurencja, a wyniki oceny kształtują nowe kierunki w projektowaniu opakowań. Obserwowane aktualnie trendy to: poszukiwanie alternatywnych źródeł materiałowych (szczególnie preferowane są materiały opakowaniowe z surowców odnawialnych), wykorzystywanie do produkcji surowców z recyklingu, uwzględnianie materiałów o korzystniejszych dla środowiska wskaźnikach „carbon footprint" oraz wytwarzanie opakowań z materiałów biodegradowalnych, spełniających kryteria kompostowalności.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017