Co z tymi opakowaniami?

Czytaj znaki na opakowaniach

Dzięki oznaczeniom na opakowaniach możesz m.in. dowiedzieć się, jakie materiały zostały wykorzystane na etapie produkcji. Najczęściej stosowane oznaczenia to:


Aluminium - Al – np. na puszkach aluminiowych oraz tackach do grilla

Alu


Politereftalan etylenu - PET -  np. na  plastikowych butelkach,  naczyniach, opakowaniach kosmetyków, obudowach różnych urządzeń elektronicznych

PET


Polietylen dużej gęstości - PEHD, HDPE – na opakowaniach wykorzystujących PEHD (np.  foliach, opakowaniach po chemii gospodarczej)

HDPE


Polichlorek winylu - PVC – na opakowaniach zawierających PVC (np. opakowaniach po szamponach)

PVC


Polietylen malej gęstości - LDPE, PELD – na opakowaniach z LDPE (np. woreczkach foliowych, workach na śmieci)

LDPE


Polipropylen - PP – na opakowaniach z PP (np. kubeczkach po jogurtach, pojemnikach po margarynach)

PP


Polistyren - PS – na opakowaniach z polistyrenu (np. styropianie, piankach)

PS


 

Opakowania mogą także zawierać oznaczenia odnoszące się do możliwości ich dalszego użytkowania bądź przetworzenia. Ich przykłady to:


Znak określający przydatność opakowania do recyklingu recykl

Oznakowanie opakowań nadających się do wielokrotnego użytku posiadają następujące oznaczenia

uzytek

Oznakowanie opakowań nadających się do recyklingu - często w pętli umieszczona jest liczba informująca, jaki % użytych do produkcji materiałów pochodzi z recyklingu oraz nazwa materiału, z którego wytworzono dany produkt recykl2

Oznakowanie opakowań biodegradowalnych - czyli takich, które podczas kompostowania rozkładają się i nie uwalniają w tym procesie szkodliwych dla środowiska substancji biodegradowalne

Znak zachęcający do dbania o czystość i wyrzucania śmieci do kosza czystosc

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017