Ekojazda

Jest wiele metod zmniejszenia nadmiernej presji motoryzacji będących do dyspozycji zarządzających miastami i drogami, lecz niezwykle istotne jest nastawienie do problemu samych kierowców. Każdy kierowca powinien mieć świadomość presji wywieranej przez niego na środowisko. Promowanie ekojazdy to gwarantowany pozytywny efekt - zarówno edukacyjny, jak i ekonomiczny, jako że odpowiedni styl jazdy to nie tylko redukcja emitowanych zanieczyszczeń i oszczędzanie zasobów naturalnych, ale także - poprzez zmniejszenie zużycia paliwa - wymierne korzyści finansowe.

Właśnie ze względu na wciąż zwiększającą się liczbę samochodów należy coraz częściej i głośniej przypominać o wpływie motoryzacji na środowisko oraz roli kierowcy w jego ograniczaniu. Ekojazda nie jest trudna, wymaga zaszczepienia u kierowcy kilku ważnych nawyków, lecz ma przede wszystkim uświadomić relacje istniejące pomiędzy stylem jazdy a zanieczyszczeniem środowiska i zużyciem paliwa. 

Eco driving (ekojazda) to termin który został użyty w połowie lat 90. XX w Skandynawii. Warto wspomnieć, iż w Finlandii wprowadzono podstawowe zasady ekojazdy na kursach nauki jazdy oraz egzaminach na prawo jazdy. Do reszty Europy program ekojazdy dotarł po roku 2000, gdzie najprężniej zaczął się rozwijać w Szwajcarii i w Niemczech, a także w innych krajach, np. Hiszpanii.

Ekojazda to ekologiczna i ekonomiczna technika jazdy samochodem, a zarazem nowoczesna, inteligentna taktyka poruszania się na drodze, korzystna i dla portfela, i dla środowiska naturalnego.
Umiejętność ekonomicznej jazdy samochodem zyskuje na znaczeniu szczególnie w obecnych czasach, gdzie ceny paliw rosną w zastraszającym tempie i zwiększa się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Energia każdego grama benzyny lub oleju napędowego może być spożytkowana optymalnie pod warunkiem, że kierowca zna i stosuje zasady ekologicznej i ekonomicznej jazdy.

Dowiedz się więcej na: www.akademiaekojazdy.pl 

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019