OZE i budownictwo pasywne

Najbardziej stabilne OZE

fotowolt

Do najbardziej stabilnych OZE należą:

  • woda (zwłaszcza płynąca rzeka);
  • biomasa;
  • geotermia.


Wysokie koszty rozwiązań i technologii ekologicznej generacji energii ze źródeł odnawialnych są nieraz trudne do uzasadnienia ekonomicznie (a co za tym idzie: politycznie) oraz odznaczają się długim okresem zwrotu. Stanowi to hamulec w rozwoju tego typu instalacji. Ale eksperci wskazują, że ze względu na rosnące znaczenie bezpieczeństwa energetycznego oraz coraz trudniejszy dostęp do kurczących się zasobów energetycznych, znaczenie OZE ze względów politycznych, będzie rosło. A to oznacza, że energia odnawialna będzie tylko zyskiwała na znaczeniu. Według Word Energy Outlook produkcja energii odnawialnej przez USA, Japonię i UE łącznie do roku 2035 powinna osiągnąć prawie 1800 TWh.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017