OZE i budownictwo pasywne

Obiekty zeroenergetyczne i plus-energetyczne

Szczególnymi przypadkami budynków energooszczędnych są obiekty zeroenergetyczne i plus-energetyczne. W pierwszym przypadku obiekt osiąga całkowitą samowystarczalność energetyczną, dzięki zastosowaniu źródeł energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych i solarnych, geotermii i mikrogeneratorów wiatrowych, a w drugim nadwyżki w bilansie energii pozwalają na jej sprzedaż do sieci energetycznej. Ze względu na wysokie koszty tego typu rozwiązań, aktualnie brak jest uzasadnienia ekonomicznego dla zastosowań masowych i oba przypadki znane są na razie jako konstrukcje eksperymentalne.

Dla przyszłego użytkownika budującego dom bardzo ważną informacją są przyszłe wydatki eksploatacyjne – a więc głównie koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Za rozsądną cenę inwestor jest skłonny uwzględnić rozwiązania, które przyniosą oszczędności podczas wieloletniej eksploatacji budynku.

Teoretycznie koszt budowy budynku w standardzie pasywnym jest średnio o 20-30% wyższy niż w technologii tradycyjnej. Ale w praktyce okazuje się, że kluczowe jest dobre zaplanowanie i przemyślenie rozwiązań technicznych, dzięki czemu możliwe staje się znaczne obniżenie tego kosztu. Potwierdzają to przykłady znane z literatury fachowej.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017