OZE i budownictwo pasywne

Od czego trzeba zacząć projektowanie budynku energooszczędnego?

foto5Po pierwsze od przyjęcia rozwiązań architektonicznych, które pozwolą nam na maksymalne wykorzystanie istniejących warunków terenowych. Poczynając od usytuowania względem stron świata, tak by naturalnie wykorzystać energię cieplną promieni słonecznych, wystawiając powierzchnie przeszklone na stronę południową (to nawet do 30% energii w przypadku domów pasywnych), kończąc na unikaniu lokalizacji, która narażałyby budynek na nadmierne wychłodzenie przez wiejące wiatry.

Kolejnymi elementami są: zwartość konstrukcji, eliminacja mostków cieplnych, optymalna ilość okien (i ich powierzchnia) oraz zapewnienie maksymalnej izolacyjności cieplnej i szczelności przegród (ścian) zewnętrznych, podłóg, dachu, drzwi i okien. Odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń, zgodne ze strefami termicznymi, tak by nie powodować niepotrzebnych strat energii poprzez umieszczenie pomieszczenia „ciepłego" (łazienka) obok „zimnego" (garaż).

Aby budynek mógł zmagazynować energię cieplną należy także zapewnić odpowiednią akumulacyjność przegród wewnętrznych. Niezbędne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (często system jest dodatkowo wyposażony w gruntowy wymiennik ciepła) i energooszczędnego źródła ciepła. Aby poprawić właściwości termoizolacyjne, można wyposażyć budynek w systemy rolet okiennych lub okiennic,
a także wykorzystać odnawialne źródła energii (OZE) np. kolektory słoneczne, pompy ciepła etc. W końcu zastosowany sprzęt domowy AGD, oświetlenie i system hydrauliczny (wodno-kanalizacyjny) również powinny spełniać standardy energooszczędności (bardzo zaawansowane rozwiązania systemowe uwzględniają odzysk ciepła i wtórne wykorzystanie wody tzw. szarej).

Warto zaznaczyć, że poza spełnieniem wszystkich wymagań projektowych i funkcjonalnych, bardzo ważnym – często decydującym – elementem w przypadku budowy domu energooszczędnego i pasywnego jest właściwa, staranna realizacja inwestycji. Jest to „słabe ogniowo" procesu inwestycyjnego, bowiem na rynku działa niewielka liczba doświadczonych ekip wykonawczych, od których zależy końcowy efekt przedsięwzięcia.

Podsumowując - dokonując wyboru technologii, w której będzie się budowało własny dom, należy wziąć pod uwagę, że obowiązujące w Polsce normy w zakresie ochrony cieplnej budynków, są nieporównywalne do standardów krajów o podobnym klimacie (np. Austria, Dania, Niemcy). W sytuacji ciągłego wzrostu kosztów energii inwestor ma gwarancję szybkiego zwrotu nakładów poniesionych na rozwiązania energooszczędne, co w połączeniu z wysoką jakością warunków bytowych w budynkach o wysokim standardzie energetycznym i niewątpliwym akcentem ekologicznym, wydaje się być ważkim argumentem przemawiającym za dokonaniem takiego wyboru.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017