OZE i budownictwo pasywne

Energia słońca

slonceIlość energii promieniowania słonecznego jaka dociera w danym momencie do danego miejsca na Ziemi, zależy od jego szerokości geograficznej, pory roku, pory dnia (wysokość słońca nad horyzontem), wysokości nad poziomem morza, oraz pogody. Z całości promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety, aż 50% pochłania, rozprasza lub odbija atmosfera.

Znaczenie ma też oczywiście pogoda, a zwłaszcza zachmurzenie (stopień pokrycia chmurami i ich rodzaj).Podczas pełnego zachmurzenia ilość energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi spada średnio 5-10 razy w porównaniu z bezchmurną pogodą. Nasz kraj nie należy oczywiście do najbardziej nasłonecznionych miejsc na Ziemi. Moc promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni gruntu w pogodny letni dzień rzadko przekracza 1000 W/m2, średnio to ok. 115 W. Statystycznie do najbardziej nasłonecznionych obszarów należy województwo lubelskie. Średnioroczne nasłonecznienie na obszarze Polski wynosi ok. 1100 kWh/m2. Średnio w ciągu dnia mamy niewiele ponad 4 godziny słoneczne (tarcza słoneczna nie jest zasłonięta przez chmury).

Do wykorzystania energii słonecznej stosuje się najczęściej kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

  • Kolektory słoneczne to urządzenia, w których docierająca energia zamieniana jest na energię termiczną nośnika energii (ciecz, np. glikol, woda lub gaz, np. powietrze), która następnie w wymienniku ciepła służy najczęściej do podgrzanie wody użytkowej w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. W naszych warunkach kolektory rzadziej wykorzystywane są w systemach grzewczych, co spowodowane jest tym, że największe zapotrzebowanie na tego typu energię ma akurat miejsce w okresach najniższego promieniowania słonecznego.

  • Drugim sposobem wykorzystania energii promieniowania słonecznego jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych, które pod wpływem promieniowania (w ogniwach) generują prąd elektryczny, zużywany na bieżąco lub też magazynowany w zasobnikach (akumulatorach). Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie w tym celu samochodu o napędzie elektrycznym, wyposażonym w baterie o dużej pojemności. Niestety, wadą ogniw fotowoltaicznych jest wciąż ich niewielka sprawność, wynosząca – dla dobrych ogniw – niewiele ponad 15%. Problemem jest też wysoki koszt i żywotność akumulatorów.
 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017