OZE i budownictwo pasywne

Geotermia i pompy ciepła


Temperatura jądra Ziemi osiąga nawet 5 tysięcy stopni Celsjusza, co jest przede wszystkim efektem reakcji rozpadu radioaktywnych izotopów. W miarę oddalania się od jądra temperatura spada, ale dzięki wymianie energii pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi warstwami już zaledwie 3 kilometry pod powierzchnią temperatura może wynosić ok. 200oC. Występująca na tej głębokości w szczelinach skalnych woda pod postacią pary wodnej ma ogromny potencjał energetyczny (nie mówiąc już o zastosowaniach rekreacyjnych czy leczniczych).

Wykorzystanie ciepła wnętrza Ziemi znane jest od dawna. W niektórych miejscach gorąca woda lub para wodna wydostają się samoistnie na powierzchnię. W zależności od temperatury początkowej wody, można produkować energię elektryczną, ciepło lub chłód.
W warunkach polskich wody geotermalne można znaleźć na głębokości od 1.5 do 3.5km. Nasz kraj leży poza strefami aktywności wulkanicznej, ale za to w 80% nad basenami geotermalnymi wód o średnich i niskich temperaturach (kilkadziesiąt – sto stopni C), które śmiało mogą być wykorzystane do celów grzewczych.

geotermia

Energia geotermalna jest mało inwazyjna dla środowiska oraz – przy odpowiedniej eksploatacji złóż – w pełni odnawialna. Problemy natury technicznej i/lub ekonomicznej sprawiają jednak, że całkowite światowe wykorzystanie energii geotermalnej jest niewielkie w stosunku do drzemiącego głęboko pod powierzchnią gruntu potencjału. Tylko nieliczne kraje potrafią z geotermii pokryć znaczący procent swojego zapotrzebowania na energię elektryczną czy cieplną; czołowym przykładem jest tu oczywiście Islandia (odpowiednio 46% i 86% zapotrzebowania).

Pompa ciepła jest urządzeniem, które wykorzystując napędzaną silnikiem elektrycznym sprężarkę, za pomocą odpowiedniej cieczy (chłodziwa), transportuje ciepło z miejsc o temperaturze niższej do wyższej. Nie jest to zatem urządzenie generujące energię termiczną lecz tylko przekazujące ciepło. Dzięki nim można wykorzystać ciepło nagromadzone w warstwach geologicznych ziemi, powietrzu lub wodzie do ogrzewania np. domu. Do funkcjonowania potrzebują pewnej ilości energii elektrycznej lub paliwa, lecz większość (aż ok. 75%) potrzebnej energii pobierają bezpośrednio z otoczenia. Stosowanie pomp cieplnych daje większe oszczędności energii niż jakiegokolwiek innego systemu ogrzewania – szczególnie gdy działa ona wybudowanym w technologii budownictwa pasywnego.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017