OZE i budownictwo pasywne

Budownictwo energooszczędne i pasywne dla niewtajemniczonych

Niskie zapotrzebowanie budynku na energię (energooszczędność) staje się jedną z najważniejszych charakterystyk budownictwa proekologicznego. Zdecydowała o tym rosnąca świadomość konieczności ograniczania negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz wyczerpalności kurczących się kopalnych zasobów surowców energetycznych. Zainteresowanie budownictwem energooszczędnym jest też spowodowany gwałtownie rosnącymi cenami tradycyjnych nośników energii i naturalna chęć redukcji kosztów eksploatacyjnych budynków. Nowe regulacje prawne, normy i standardy wymuszają (czy raczej: sprzyjają) stosowaniu nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań przy budowie domów i innych obiektów.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017