OZE i budownictwo pasywne

Budynek energooszczędny

Budynek energooszczędny – to obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania i wentylacji. Dla celów porównawczych stosuje się wskaźniki przeliczeniowe np. zapotrzebowania (metry sześcienne, litry) gazu ziemnego lub oleju opałowego zużywanego do celów grzewczych w przeliczeniu na m2 powierzchni. I tak wyróżnić możemy:

  • budynki energooszczędne „7-litrowe" (70kWh/m2 rocznie, ok. 7 L oleju opałowego);
  • budynki energooszczędne „5-litrowe" (50kWh/m2 rocznie, ok. 5 L oleju opałowego);
  • budynki niskoenergetyczne „3-litrowe" (30kWh/m2 rocznie, ok. 3 L oleju opałowego).

Dla porównania, w Polsce domy standardowe (budowane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami) zużywają ok. 90-120 kWh/m2 rocznie.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017