Segregacja odpadów i recycling

Reguła 3R

co2Jakie są zatem tytułowe Dobre Rady na Odpady? Wygodny we wszelkich skrótach język angielski ujął to w regule 3R:

  • reduce – ogranicz użycie, czyli nie kupuj w niepotrzebnym nadmiarze i przede wszystkim nie marnuj i nie marnotraw tego, co kupiłeś;
  • re-use – użyj/wykorzystaj ponownie – nie wyrzucaj czegoś, co jeszcze jest sprawne i dobrze pełni swoją funkcję;
  • recycle – odzyskaj, przetwórz, wykorzystaj jako surowiec wtórny.

Pierwsze dwa R wiążą się ze świadomymi postawami konsumenckimi (w domach) oraz wdrażaniem technologii mało- lub bez-odpadowych (w fabrykach). Ich celem jest zmniejszenie ilości generowanych odpadów. Trzecie R, czyli recykling, to cała sfera działań mających na celu efektywne radzenie sobie z odpadami, których powstania nie da się uniknąć. Pamiętać należy, że główną przyczyną powstawania tak ogromnych ilości odpadów jest nieefektywna i nieracjonalna gospodarka zasobami. Innymi słowy, sporo tego, co trafia na wysypiska, mogłoby się tam wcale nie znaleźć. Dzięki odzyskowi, przetworzeniu i powtórnemu wykorzystaniu w pierwotnym celu lub w innych celach różnych materiałów odpadowych nie stają się one ostatecznie odpadami w ogóle! Nie przyczyniają się do wzrostu gór śmieci, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie znacznych obecnie kosztów budowy i utrzymania wysypisk, które muszą spełniać określone normy. Nie zatruwają i nie szpecą środowiska. Nie stanowią zagrożenia zdrowotnego dla ludzi.


Recykling pozwala na nieraz bardzo znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na nowe surowce i materiały konieczne do wytworzenia nowych produktów. Klasyczny przykład zbiórki makulatury i ocalenie w ten sposób drzew przed wycinką (potrzeba ich ok. 17 na wyprodukowanie 1 tony papieru, już nie mówiąc o setkach litrów wody) jest tylko jednym z wielu. Kilkaset aluminiowych puszek po napojach pozwala na wyprodukowanie nowej rowerowej ramy, a dodatkowo odzysk i recykling aluminium oznacza zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wody o odpowiednio 95 i 97% w porównaniu z produkcją „nowego" aluminium z rudy. Z trzydziestu paru butelek PET powstanie polarowa bluza... i tak dalej i tak dalej. Otaczają nas przecież tysiące przedmiotów z papieru, tworzyw sztucznych, tkanin, metalu, szkła... Większość z nich mogłaby śmiało zawierać choćby część materiału, który w swym poprzednim „wcieleniu" wchodził w skład innego przedmiotu, a potem same stać się częścią kolejnej rzeczy.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017