Segregacja odpadów i recycling

Skuteczna i efektywna gospodarka odpadami

recycleJak wskazuje wiele przykładów, na odpadach można też nieźle zarobić. Góry śmieci mogą się więc okazać przysłowiowymi górami złota – pod warunkiem ich właściwej segregacji i przechowywania (z czym niestety nie jest dobrze). Skuteczna i efektywna gospodarka odpadami jest nieodłącznie związana z dobrą organizacją i logistyką, dzięki czemu jak największy procent odpadów da się sprawnie i efektywnie zebrać, przetransportować, posortować, przetworzyć w wyspecjalizowanych zakładach utylizacji i ponownie przetransportować – już w nowej postaci – do odbiorców, którzy wykorzystają je w swojej produkcji. W lepszej sytuacji są tu zakłady przemysłowe, które potrafią od razu odzyskiwać i ponownie wykorzystywać materiały odpadowe wytwarzane we własnych procesach produkcyjnych. W innych przypadkach potrzebne jest zgrane współdziałanie większej liczby graczy. Istotnym elementem jest tu segregacja i selektywna zbiórka odpadów. Dotyczy to zwłaszcza odpadów komunalnych: śmieci wyrzucanych w setkach tysięcy rozproszonych gospodarstw domowych. Zgodnie z normami unijnymi dot. recyklingu, już w 2015 roku powinniśmy osiągnąć w Polsce poziom odzysku odpadów na poziomie 60%, zaś poziom ich recyklingu na poziomie minimum 55%. Odpowiadając na to wyzwanie, samorządy w całym kraju wprowadzają nowy system segregacji odpadów, co połączone jest z intensywną kampanią informacyjną, wprowadzeniem nowych zasad i systemu opłat za wywóz odpadów i całym szeregiem innych działań administracyjnych. Nowy system zakłada rozdzielanie w domach śmieci w zależności od ich charakteru (makulatura sucha, plastik, puszki, szkło bezbarwne i kolorowe, organiczne) i/lub stanu („suche" i „mokre"), choć w zależności od gminy i sytuacji (mieszkańcy bloku, domu jednorodzinnego itp.) w szczegółach może się to różnić. Oczywiście wciąż odrębne zasady dotyczą wybranych kategorii odpadów „specjalnej troski" z uwagi na stwarzane przez nie zagrożenie środowiskowe i zdrowotne: elektrośmieci, baterie, akumulatory, odczynniki chemiczne itp.

A zatem segregujmy odpady. Będzie to na pewno z korzyścią i dla nas, i dla świata! 

Zapraszamy do odwiedzenia także portalu poświęcionego szczególnej grupie odpadów - elektrośmieciom. Ciekawe informacje na ten  temat, materiały multimedialne dostępne są na stronach kampanii Na Tropie Elektrośmieci. 

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017