Zmiany klimatyczne

Efekt cieplarniany

klimatZnamy mechanizm wywołujący globalne ocieplenie – to tzw. efekt cieplarniany. Energia promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni Ziemi jest w znacznej części zamieniana w energię termiczną (cieplną), a następnie w promieniowanie podczerwone emitowane z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Bilans nie wychodzi tu jednak „na zero": rosnąca koncentracja gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu) powoduje bowiem, że powstają niewielkie nadwyżki energii otrzymywanej od Słońca przyczyniające się do wzrostu średniej temperatury na Ziemi – dokładnie tak, jak szyby zatrzymują ucieczkę ciepła ze szklarni znacznie podnosząc temperaturę w jej wnętrzu.

Dla jasności należy powiedzieć, że efekt cieplarniany jest – paradoksalnie – zjawiskiem absolutnie naturalnym i niezbędnym do zachowania życia na Ziemi. Nasza planeta, pozbawiona „kołderki" gazów cieplarnianych (wśród których kluczową rolę pełni nie najbardziej osławiony CO2, lecz... para wodna) bardzo szybko by się wyziębiła. Problem rodzi się wtedy, kiedy precyzyjnie utrzymywana równowaga ulega zakłóceniu i powstają nadwyżki energii: „kołderka" staje się zbyt ciepła. 

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017