Zmiany klimatyczne

Przewidywane skutki

Podniesienie średniej temperatury na Ziemi zaledwie o kilka stopni Celsjusza (a prognozy mówią o wzroście od ok. 1,5 aż do nawet ponad 6 st. C do końca XXI wieku) może wywołać szereg bardzo poważnych konsekwencji. Zaczną np. topnieć lodowce; już zresztą obserwuje się znaczne zmniejszenie pokrywy lodowej np. w wielu pasmach górskich czy Arktyce. Nastąpi także zwiększenie objętości wód w oceanach: woda też musi respektować prawa fizyki i rozszerza się pod wpływem ogrzewania. Oba te czynniki mogą wywołać podniesienie się poziomu światowych mórz i oceanów od co najmniej 20 cm aż do nawet ponad 2 metrów! Zalane wtedy zostaną ogromne obszary wybrzeży, na których – nieraz w wielkich miastach – zamieszkuje spora część ludności świata. Będziemy mieć do czynienia z zanikającą stopniowo regularnością pór roku (co zwiastuje problemy w rolnictwie), zmianami w różnorodności biologicznej (zasięgi i biologia gatunków – w tym inwazje gatunków obcych, stan i zasięg ekosystemów, zmiany w strefowym rozmieszczeniu szaty roślinnej, itp.), coraz częstszymi suszami (zaburzony rozkład opadów na Ziemi), powodziami i innymi groźnymi anomaliami pogodowymi, takimi jak huragany czy tropikalne sztormy.


Biosfera to jeden wielki skomplikowany system naczyń połączonych. Globalne zjawiska klimatyczne kształtowane są przez trzech wielkich „graczy": atmosferę, oceany i lądy. Zależności między nimi są często na tyle złożone i trudne do oszacowania, że nie potrafimy precyzyjnie przewidzieć długofalowych konsekwencji „efektu domina", który może zostać uruchomiony nawet gdzieś na antypodach. Tak czy inaczej, zagrożenie dla całej planety oraz przyszłych pokoleń wydaje się znaczne. Aroganckie zaklinanie rzeczywistości na nic się nie zda – nie żyjemy obok świata natury, a tym bardziej ponad nim. Jesteśmy jego częścią, podlegamy jego prawom i od jego stanu i zasobów zależy po prostu nasza egzystencja. 

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017