Zrównoważona konsumpcja

Życie każdego człowieka wiąże się nierozerwalnie z zaspokajaniem potrzeb – zarówno tych podstawowych, bytowych, jak potrzeb „wyższego rzędu", składających się na jakość życia rozumianą szerzej i głębiej niż sam dobrobyt materialny. Każdy – oprócz korzystania z dobrodziejstw cywilizacji pochodzących ze sklepu czy fabryki – chciałby przecież być jak najdłużej zdrowy i sprawny, żyć w niezanieczyszczonym i pięknym otoczeniu, zaspokajać swoje aspiracje i realizować różnorodne zainteresowania. 

Zaspokajanie potrzeb nieuchronnie wiąże się z konsumpcją – rozumianą nie tylko jako bezpośredni zakup towarów i usług, ale także jako korzystanie na co dzień z różnych zasobów, takich jak energia, woda, gaz, paliwo (do samochodu, pieca), czy zasobów przyrody (las, jezioro, góry, łąka, rzeka, ogród, park....). Praktycznie wszystko, co nas otacza jest w jakiś sposób powiązane z surowcami, energią i wodą. Albo są one bezpośrednio „uwięzione” w materiałach i przedmiotach, którymi się posługujemy, albo też są niezbędne do ich wytworzenia, przetransportowania, eksploatacji i w końcu utylizacji po dokonaniu pracowitego żywota – czyli praktycznie na każdym etapie życia produktu. Wielu tych etapów często nawet nie jesteśmy świadomi kupując coś w sklepie i potem użytkując we własnym domu (np. że energia i woda była też przecież potrzebna do wyprodukowania ciężarówki oraz wózka widłowego, dzięki którym nasz zakup znalazł się w magazynie sklepowym).

Efektywnie gospodarując rzeczami i energią, unikając marnotrawstwa i nieprzemyślanej, niepotrzebnej konsumpcji, starając się być uważnymi i przyjaznymi dla klimatu w naszych codziennych poczynaniach, przyzwyczajeniach, diecie, stylu życia i decyzjach, przyczyniamy się w mniej lub bardziej bezpośredni sposób do zmniejszenia zużycia surowców, energii, wody, emisji gazów cieplarnianych... w sumie: ograniczenia naszego ekologicznego i klimatycznego „śladu” na Ziemi.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019