Zrównoważona konsumpcja

Kim jest odpowiedzialny ekokonsument

Świadomy i odpowiedzialny ekokonsument to osoba, która realizuje swoje potrzeby i aspiracje ze świadomością ich konsekwencji dla otoczenia/środowiska. Stara się, by – nie ograniczając drastycznie tychże aspiracji i dążenia do szeroko rozumianej jakości życia – zostawiać jak najmniejszy „ekologiczny (w tym klimatyczny) ślad” na Ziemi.

swiatnatalerzuEkokonsument wie, że problem degradacji środowiska i wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu to problem globalny, który dotyczy nas wszystkich łącznie i każdego z osobna. Wszyscy łącznie i każdy z nas z osobna jesteśmy też częścią rozwiązania tego problemu.

Ekokonsument wie, że jego działania nie są bezzwrotnym poświęcaniem się dla jakiegoś odległego, abstrakcyjnego dobra Matki Ziemi, lecz że przynoszą namacalny i wymierny zysk (także finansowy!) jemu samemu! Stosowanie rozwiązań energooszczędnych czy też jeżdżenie samochodem w sposób ograniczający zużycie paliwa to ulga nie tylko dla środowiska, ale także dla naszego portfela. Unikanie w swoim otoczeniu nadmiernych ilości chemii (detergenty, chemia gospodarcza, chemia w żywności), ograniczenie ilości odpadów i innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery i wód oznacza – oprócz mniejszej degradacji środowiska – także bardzo konkretne korzyści zdrowotne dla nas samych. Ograniczenie hałasu umożliwia nam dobry sen i wypoczynek. Aktywność fizyczna – zwłaszcza na łonie natury – to jeden z podstawowych składników zdrowia i dobrego samopoczucia. Przykłady można mnożyć.

Ekonsument na swoim indywidualnym podwórku stara się realizować/wdrażać ideę/zasady zrównoważonego rozwoju.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017