Zrównoważona konsumpcja

W jaki sposób ekokonsument stymuluje zmiany

kawaPo pierwsze w sposób bezpośredni. Na przykładogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i praca rozlicznych urządzeń, w które wyposażone są nasze gospodarstwa domowe pochłania ok. 11% globalnej energii. Statystyczny obywatel Ziemi jest przez to odpowiedzialny każdego roku za emisję gazów cieplarnianych wynoszącą ponad 4 tony równoważnika CO2. Energooszczędne rozwiązania mogą rocznie w przeciętnym zachodnim gospodarstwie domowym zaoszczędzić znaczące ilości energii oraz zapobiec emisji ok. 2 ton dwutlenku węgla do atmosfery. Pomnóżmy to teraz przez wiele milionów gospodarstw domowych choćby w samej Unii Europejskiej – otrzymujemy wiele milionów ton CO2. Prosty rachunek. To samo z odpadami komunalnymi: w Polsce ich ilość to średnio ok. 350 kg na mieszkańca rocznie, co w sumie daje ok. 13,5mln ton! Każdy kilogram mniej w każdej ekokonsumenckiej rodzinie to likwidacja sporej góry śmieci. Każdy litr paliwa zaoszczędzony przez pojedynczego kierowcę dzięki ekologicznej jeździe samochodem (także osobowym, a jeszcze więcej dostawczym) jest zwielokrotniony do wielu baryłek wydobywanej ropy – a pamiętajmy, że uzyskanie tylko 1 tony benzyny (wydobycie i przetworzenie ropy naftowej – już nie mówiąc o jej transporcie do odbiorców) wiąże się z emisją aż 570 kg równoważnika CO2.

Drugą kwestią jest nasz wpływ na świat biznesu. Pamiętajmy, że jesteśmy konsumentami/klientami dla firm: dostawców towarów i usług, które kupujemy. Świadomi i „zrównoważeni” konsumenci – dokonując odpowiednich wyborów w sklepach („głosując portfelem”) – są w stanie wywrzeć skuteczną presję na przedsiębiorstwa, skłaniając je do wdrażania pro-ekologicznych rozwiązań, postępowania zgodnie ze standardami i zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Poważne firmy dbające o swój wizerunek i konkurencyjność (co przekłada się na bardzo konkretny zysk) nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie trendów i zachowań konsumenckich. Nie muszą się zaś tak bardzo starać dopóty, dopóki ich klientom jest wszystko jedno jakie ekologiczne „piętno” noszą produkty i usługi, i tak je kupują, i firma dobrze prosperuje bez konieczności wdrażania zmian.

Rynek przyjaznych klimatowi towarów i usług rozwija się bardzo dynamicznie. Będąc zarówno dawcą towarów i usług (producentem, usługodawcą), jak i ich odbiorcą (konsumentem) wywieramy istotny wpływ na kształt świata. Pojedyncze decyzje w sklepie czy na etapie projektowania i produkcji dóbr, przedmiotów i usług, zwielokrotnione przez rzesze świadomych, uważnych i przyjaznych klimatowi producentów i konsumentów mogą skutkować ogromnymi zmianami. Produkujmy odpowiedzialnie i kupujmy odpowiedzialnie, zwracając uwagę na to, w jaki sposób dany produkt został wytworzony (ile w nim „węgla”), jak jest opakowany, czy jest trwały, funkcjonalny i energooszczędny, czy można go poddać recyklingowi. Krótko mówiąc – „zielony” i przyjazny klimatowi. I czy usługa, z której chcemy skorzystać, także zasługuje na miano.

Po trzecie: w szerszym ujęciu nie jesteśmy tylko konsumentami towarów i usług. Jesteśmy też – w społeczeństwach demokratycznych – w pewnym sensie konsumentami (klientami, odbiorcami) oferty politycznej. Krótko mówiąc, wyborcami. Nasze postawy i świadomość mogą więc – za pośrednictwem urny wyborczej, aktywności obywatelskiej, działań w organizacjach pozarządowych itp. – mieć wpływ na to, kto będzie wybierany do władz lokalnych i centralnych, jakie decyzje będą podejmowane, jak wydatkowane publiczne fundusze i jakie prawo tworzone przez wybranych przez nas decydentów. W ukształtowanym społeczeństwie obywatelskim ludzie dysponują całkiem dużą mocą wpływania na rzeczywistość, domagania się dobrego rządzenia i zarządzania, rozwiązań
i decyzji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i dobrze rozumianego, długofalowego interesu publicznego.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017